top of page
Latin America
טיול לארגנטינה צ'ילה וברזיל 15.11.2023

סיגל וטניה שלום,

אני רוצה להודות לכן על הארגון המצוין של הטיול. אבי מוסר שהיה מעל לציפיות. במיוחד לסיגל שהייתה זמינה לנו בכל יום ובכל שעה ונתנה תשובות מיידיות.  

המלונות היו טובים ובכל מקום חיכו לנו בהתאם לתוכנית עם מדריכים טובים .

לצערנו הנאתנו נפגמה בגלל האירועים הקשים בארץ וכן בגלל שהיינו חולים.(היו מספר ימים שאבי לא יכול היה לטייל ואני יצאתי לבד). השתדלנו להנות למרות הכל ודי הצלחנו.

ושוב תודה על העבודה המצוינת שלכן.

מיכל


טיול לארגנטינה צ'ילה וברזיל 15.11.2023
bottom of page